ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုချက်, နှင့်စီးပွားပျက်ကပ် (2018) တို့အကြားအသင်းကိုနားလည်ခြင်း