အမျိုးသားများအတွက် (2016) နှင့်အတူလိင်ဖူးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသားများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူယန္တရားများပုံစံလုပ်ရန် Hypersexuality နားလည်ခြင်း