အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: သီအိုရီလေ့ကျင့်ဖို့ (1998)

အကြမ်းဖက်မှု Vict ။ 1998 Winter;13(4):319-32.

Cramer E ကို1, McFarlane J ကို, က Parker B ကို, Soeken K သည်, ဆေးလ်ဗားကို C, Reel S က.

ြဒပ်မဲ့သော

အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်စပ်သောအကြမ်းဖက်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန်လူမျိုးစုအလွှာရှိနှိပ်စက်ခံရသည့်အမျိုးသမီး ၁၉၈ ဦး ကိုသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရပါက၎င်းတို့အားမေးမြန်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများ။ ယေဘုယျအားအမျိုးသမီး 40.9% ကိုအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုအသုံးပြုအစီရင်ခံလူမည်းများ (၂၇.၁%) နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်စ်များ (၃၈.၅%) တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူဖြူများ (58.7%) အတွက်သိသာစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။ အလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးပါ ၀ င်မှုအရအုပ်စုများကိုဖွဲ့စည်းသည့်အခါအိမ်ထောင်ဖက်အလွဲသုံးစားမှုအညွှန်းကိန်း၊ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၏ပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်းများအရအကြမ်းဖက်မှုရမှတ်များမှာသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည် (p = <.27.1) နှိပ်စက်ညှင်းပန်းသူကိုသတင်းပို့သောအမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်၊ အရေးယူရန်၊ အကြမ်းဖက်မှုပြင်းထန်မှုသည်အလွဲသုံးစားမှုကိုအသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်အမျိုးသမီးအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်ရန်အစပြုခြင်းဖြစ်သည်။