အီတလီမှာတစ်ဦးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှု (2011): ညစ်ညမ်းကျား, မကွဲပြားမှုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်သားကောင်အကဲခတ်