ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်အကဲခတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2004) ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်း