အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီးလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲများနှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (2012)