သူတို့ရဲ့အထီးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ဦး Correlate အဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2012) ၏လူငယ်စာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့အစီရင်ခံစာများ