သင်ျခြိုလူနာ (1975) တွင် adrenaline နှင့် noradrenaline ၏ဆီးမစင်အပေါ်အမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု

Tohoku J ကို Exp Med ။ 1975 Mar;115(3):297-8.

Shirai M က, Sato T က.

ြဒပ်မဲ့သော

ခွန်အားမရှိသောလူနာ ၁၅ ဦး တွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူတို့၏ဆီးကို adrenaline နှင့် noradrenaline အဆင့်များကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်၊ အမြင်အာရုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် adrenaline နှင့် noradrenaline နှစ်မျိုးလုံးသည်ဆီးတွင်အခြေအနေများပြားသည်။ ပျမ်းမျှတိုး adrenaline အတွက် 15 ဆနှင့် noradrenaline များအတွက် 1.5 ဆရှိကြ၏။ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် adrenaline နှင့် noradrenaline ကိုဆီးသို့ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်အကြားထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။