သူတို့ရဲ့မီဒီယာရွေးချယ်မှု (2011) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ရှာ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်