ကာလကတ္တား, အိန္ဒိယ (2014) တွင်ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားများအကြားဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကလေ့လာမှု