ကောလိပ်လူငယ်များ၏အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကိုရှင်းပြရန်လူမှုလေ့လာမှုပုံစံတစ်ခု၏စမ်းသပ်မှု (၂၀၂၀)

이성식 (Seong-sik Lee)၊ 전신현 (Shinhyun Jun), 정소희 (So-hee Jung)

- 발행발행: ၂၀၂၀

- 간행물: 한국범죄학၊ ၁၄ 권 ၂ 호

- 페이지: စ။ ၅-၂၃ (총 ၁၉ 페이지)

ြဒပ်မဲ့သော

ဒီလေ့လာမှုကကောလိပ်လူငယ်တွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုအပြုအမူကိုရှင်းပြဖို့နမူနာပုံစံကိုစမ်းသပ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုပုံစံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရာတွင်၎င်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ မိခင်ဖခင်အုပ်စိုးသောမိသားစု ၀ င်များ၊ ထိုကဲ့သို့သောသက်တူရွယ်တူအသင်းအဖွဲ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဆီသို့သဘောထားအဖြစ်လူမှုရေးသင်ယူမှု variable တွေကိုတစ် ဦး ဖြန်ဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလေ့လာမှုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ရန်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဆိုးလ်ရှိကောလိပ်ကျောင်းသား ၅၉၀ ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင်ဤလေ့လာမှုအရကောလိပ်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့သော်ရလဒ်များအရသူတို့၏သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်သည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအကြားခြားနားကြောင်းပြသသည်။ ထို့အပြင်၊ မိခင်ဖခင်အုပ်စိုးမှုမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်သိသာထင်ရှားသည်။ မိရိုးဖလာမိသားစု ၀ င်ပတ်ဝန်းကျင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးသောရွယ်တူချင်းများနှင့်ကွဲပြားသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများကကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည်။ ရလဒ်သည်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းမှုနည်းပါးခြင်းမရှိကြောင်းပြသသည်။ ရလဒ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဂယက်ရိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။