ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူလူငယ်များနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ symptomology (2018) ၏အလွဲသုံးစားမှုထုတ်ဖော်