ဆယ်ကျော်သက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ကထူးခြားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းလား? (2018)