ဆယ်ကျော်သက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း, မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်လိင်ကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အမေရိကန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာကနေတွေ့ရှိချက် (2019)

ကနျြးမာရေး Community ။ 2019 သြဂုတ် 12: 1-7 ။ Doi: 10.1080 / 10410236.2019.1652392 ။ [

Wright PJ1, Herbenick: D2, ရှင်ပေါလုခ1.

ြဒပ်မဲ့သော

ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၌ကွန်ဒုံးများပါ ၀ င်သည်။ ယူအက်စ်မှဆယ်ကျော်သက်အများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခံရပြီးအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံကြသည်။ ဤလေ့လာမှုမှအချို့သောလေ့လာမှုများကသာလျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိ၊ ဤစာတမ်းသည်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ မိဘ - ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု၊ အမျိုးသားလူ ဦး ရေအခြေပြုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုမှအမျိုးသားစစ်တမ်းမှကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခေတ်ပြိုင်ရလဒ်များကိုတင်ပြသည်။ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုများသည်မျှော်လင့်ထားသည့် ဦး တည်ချက်ရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မိဘ - ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်သွယ်မှုများသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ သို့သော်လိင်အက္ခရာများရယူခြင်း၊ အသက်သွင်းခြင်း၊ လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။3လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်မိဘ - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မိဘများသည်ကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနည်းသောဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်မှသာကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မိဘ - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မြင့်မားသောအချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤရလဒ်သည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအနေအထားနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်၊ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စားသုံးသူများ၏လက်ရှိလိင်မှုကိစ္စများနှင့်မိဘ - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးအပေါ်မူတည်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလူငယ်များအားတားဆီးကာကွယ်ပေးသည်။

PMID: 31403326

Doi: 10.1080 / 10410236.2019.1652392