ဆယ်ကျော်သက် hypersexuality: ကတစ်ဦးကွဲပြားရောဂါလား? (2016)