ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: သုတေသန Trends 2000-2017 ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018)