မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ: အဆိုပါကျားမများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဘာသာရေး, နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင် (2013)