မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်သက်မှုကြောင့်: ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကျား၏အခန်းက္ပ (2010)

Doi: 10.1080 / 03637751.2010.498791

Jochen ပတေရုသ* & Patti အမ် Valkenburg

စာမကျြနှာ 357-375

အွန်လိုင်း Published: 22 စက်တင်ဘာ 2010

ြဒပ်မဲ့သော

သုတေသီများကဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်း (SEIM) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်မှုကိစ္စ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှု၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ သို့သော် SEIM အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမရေရာမှုများအကြားဆက်စပ်မှုသည်မရှင်းလင်းပေ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆက်နွယ်မှု၏အခြေခံဖြစ်စဉ်များနှင့်ကျား၊ မရေးရာသည်ဤဖြစ်စဉ်များကိုအလယ်အလတ်ရှိ၊ ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် ၉၅၆ ယောက်အကြားသုံးလှိုင်းတိုင်လေ့လာချက်အရအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံက SEIM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှုတိုးပွားစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ SEIM တွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပါ ၀ င်မှုကဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျန်ဖြေခဲ့သည်။ SEIM အသုံးပြုမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ SEIM ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအနာဂတ်သုတေသနသည် SEIM အသုံးပြုစဉ်အတွေ့အကြုံရှိပြည်နယ်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းမှအကျိုးရရှိလိမ့်မည်။