နှစ်စဉ်သုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို: အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာကလေးကအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်: ဒီဂျစ်တယ်ခေတ် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအန္တရာယ်များ၏သဘောသဘာဝ, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု