ပိုလနျအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေ: အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်အတူလင့်များ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို (2016)

Paulina Tomaszewska & ဘာဘရာKrahé

စာမျက်နှာ 1-17 | အွန်လိုင်း Published ရရှိထားသည့် 27 မေလ 2015, လက်ခံ 25 မေလ 2016: 18 ဇူလိုင် 2016

http://dx.doi.org/10.1080/13552600.2016.1195892

ြဒပ်မဲ့သော

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်ကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနှင့်သဘောထားများများအတွက်သိမြင် script များအကြားအဆိုပါ link ကို 524 ပိုလန်အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် condoning သဘောထားများနှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဆက်စပ်အန္တရာယ်ဒြပ်စင်များအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များကြောင်းအဆိုပြုထား။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်သင်တန်းသားများကို '' အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်သဘောထားများ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် condoning သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသွယ်ဝိုက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် condoning သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ယာနျဘာသာတရားကိုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမှတစ်ဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားများနှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောတိုက်ရိုက်လင့်ခ်, ဒါပေမယ့်တစ်အနုတ်လက္ခဏာသွယ်ဝိုက် link ကိုပြသ။ ရလဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အဖြစ်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူတားဆီးဘို့မိမိတို့သက်ရောက်မှုတွေဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေကိုနားလည်အတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

KEYWORDS: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားများဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်းယာနျဘာသာတရားကိုပိုလန်