ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စားသုံးမှု, ခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့် Condomless လိင် (2016)

2016 ဇန်နဝါရီ 11: 1-10 ။ 

Wright PJ1, Tokunaga သည် RS2, Kraus တစ်ဦးက1.

ြဒပ်မဲ့သော

ညစ်ညမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမရှိသလောက်ကွန်ဒုံးများပါဝင်သည်။ အတော်များများကအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေဟာညစ်ညမ်းလောင်ခြင်းနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်။ မရှိသေးပါလေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပုံပေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် condomless လိင်နှစ်ခုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဤဆောင်းပါးတွင်အစီရင်ခံစာများရလဒ်များကို။

ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်လေ့လာမှု ၁ တွင် condomless လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်နိုင်ချေနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်ကိုလေ့လာမှု ၂ တွင်ပုံတူကူးချထားခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု ၂ တွင်ရွယ်တူချင်းများကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေသည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ရွယ်တူချင်းများ၏ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနည်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။