တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2017) - Rourkela အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျောင်းကသားသမီးများ၏ psychosomatic ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်အကျိုးသက်ရောက်မှု

ကလေးကျန်းမာရေးအိန္ဒိယဂျာနယ်