2008 အတွက် Pontianak ၏အငယ်တန်း High School တွင်ဆယ်ကျော်သက် (2010) ရက်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု