ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ Active ကိုအာမခံထွန်းသစ်စလူကြီးများတုံ့ပြန်ချက် (2015)

Rasmussen, Eric E. , Rebecca R. Ortiz, နှင့် Shawna R. White တို့ဖြစ်သည်။ “ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတက်ကြွစွာစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်သူများ၏တုံ့ပြန်မှုများ။ ”

ကလေးများနှင့်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ် 9.2 (2015): 160-176 ။

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17482798.2014.997769

ြဒပ်မဲ့သော

ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခင်သုတေသနကမိဘနှင့်ကလေးပြောဆိုမှုများသည်မီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်မီဒီယာပါဝင်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အပြုသဘောဆောင်သောစေ့စပ်ဖျန်ဖြေခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောမိဘနှင့်ကလေးစကားပြောဆိုမှုများ - အပြင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောတက်ကြွစွာကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း၊ - လိင်ကြင်ဖော်ဖက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမှန်မှန်ကြည့်ရှုသူများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ရလဒ်များအရအနုတ်လက္ခဏာတက်ကြွသောဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြားပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကြောင့်သာဖြစ်ခြင်းနှင့်တက်ကြွသောစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုသူများ၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုကာကွယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားတက်ကြွစွာဖြန်ဖြေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အနာဂတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။