၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားအုပ်စုတစု (2009) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်သဘောထားများ