အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ထိုင်ဝမ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူ (2005) မှ exposure