ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency သွယ်ဝိုက်တရုတ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2011) ကြားတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှတဆင့်နိမ့်တဲ့ဆကျဆံရေးယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်