မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ကိုရီးယားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအချိန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှု (2016)