လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပိုမိုထိတွေ့အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်ရိုက်ယူခြင်းတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် (2015) ခန့်မှန်း