အမြင့်စာရိုက်နှုန်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု (2015) တွင်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကိုဖျန်ဖြေ