ကလေးများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးက 10-တစ်နှစ်တာသုံးသပ်ချက် (2001)