ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-စွဲ Juvenile ဘာသာရပ်များ (2019) တွင်ချို့ယွင်းမကြာမီကနှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်