သန့်ရှင်းသောဘုရားခရိုင်၏လိင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းရန် Partner မီဒီယာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပြီးတော့သူငယ်ချင်းများ၏ Exposure ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2018)