တစ်ဦးဒတျချြနမူနာ (2016) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်

int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး။ 2015; 27 (3): 316-323 ။ EPub 2015 ဖေဖော်ဝါရီ 12 ။

Cranney S က1.

ြဒပ်မဲ့သော

ရည်ရွယ်ချက်များ:

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုမကျေနပ်မှုများတစ်ဦးကလေ့စွပ်စွဲအကြောင်းမရှိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြားဆက်ဆံရေးနည်းနည်းစိစစ်အတည်ပြုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။

နည်းနာ:

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုမကျေနပ်မှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးဒတျချြဖြေဆိုသူတစ်ဦးကြီးများ-N ကိုနမူနာကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။

ရလဒ် / နိဂုံး:

လိင်တံအရွယ်အစားမကျေနပ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်သားအရွယ်အစားကိုမကျေနပ်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးတရားမဝင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်လူတို့တွင်အညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ကြိုတင်ထင်ကြေးနဲ့ Self-အစီရင်ခံစာများကိုထောကျပံ့။ ဤရလဒ်သည်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ရင်သားအရွယ်အစားကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာကြိုတင်တရားမဝင်သောတွေ့ရှိချက်ထောက်ခံပါတယ်။

KEYWORDS: ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်; Erotica; လိင်အင်္ဂါပုံရိပ်