စာသင်ခန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2018): ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်စွဲများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့် preference ကို