ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance နှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ erotica လား? (1991)

Becker က, JV, & Stein, RM (1991) ။ 

ဥပဒေနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 14(1-2), 85-95 ။

http://dx.doi.org/10.1016/0160-2527(91)90026-J

ြဒပ်မဲ့သော

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်: ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကော်မရှင်ထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေနိုင်သည်ကို 4 အချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စွဲချက်တင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့အများစုမှာ 160 ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (အသက် 15.4 yrs ဆိုလို), အင်တာဗျူးစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ အများဆုံးမကြာခဏရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဗီဒီယိုတိပ်ခွေခဲ့ကြသည်လိင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရက်ကိုလောင်ခဲ့သူ ss မသောသူထက်သားကောင်များတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်ကရှိခဲ့နှင့်အရက်ကဖော်ပြခဲ့သည်သောသူတို့မူကား arousal အများဆုံးခံရသူခဲ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ လိင်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Ss စော်ကားမခံဖူးသောသူတို့အားထက်ပိုသားကောင်များခဲ့စော်ကား။ အများစုမှာ Ss လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၎င်းတို့၏ပြစ်မှုများမအခန်းကဏ္ဍကကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ရှာတွေ့ - Juvenile လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကသူတို့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ သာ 11% သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုမသုံးခဲ့ပါကဆိုသည်။ ပစ္စည်းကိုသုံးသူမြား၏, 74% ကသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထတိုးလာဟုပြောသည်။