ဒါဟာနေရာတိုင်းပဲ! ညစ်ညမ်း (2006) အကြောင်းကိုငယ်ရွယ်ဆွီဒင်လူရဲ့အတှေးအများနှင့်ထင်ဟပ်