အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားနှင့်အပြုအမူအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ: လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2017)

J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2017 ဧပြီ 20; 57: 119-133 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006 ။

Koletić, G1.

ြဒပ်မဲ့သော

ဤသုံးသပ်ချက်ကဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာသည့် longitudinal လေ့လာမှုများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏အကန့်အသတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အကြံပြုချက်များပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထည့်သွင်းရန်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများသည်ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကျောင်းသားများပါဝင်သည်။ ကွဲပြားသောသုတေသနစီမံကိန်းကိုးခုမှစာတမ်းပေါင်း ၂၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ လိင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်သဘောထားများ၊ ကျားမသဘောထားများ၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူ, သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားစမ်းသပ်လေ့လာမှုများဖြစ်နိုင်မဟုတ်သောကြောင့်, ဒီလူ ဦး ရေအတွက်လိင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပိုပြီးနည်းစနစ်တိကျခိုင်မာစွာ longitudinal လေ့လာမှုများ - လိုအပ်သည်။

KEYWORDS: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်; longitudinal လေ့လာမှုများ; ဆန်းစစ်ခြင်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း

PMID: 28433892

Doi: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006