လိင်ကွဲကျောင်းသားများအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံကို: ကျားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2011)

comments: အဆိုပါ Shaughnessy et al ၌တည်၏။ 2011 နှစ်ငယ်ရွယ်ကနေဒါ, အသက် 18 ၏ (28) လေ့လာမှု, ယောက်ျား၏ 85.8% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 39.3% သူတို့ညစ်ညမ်းများအတွက်အင်တာနက်ကရှာဖှေခဲ့ဟုဆိုသည်။


Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011 Apr;40(2):419-27. Doi: 10.1007 / s10508-010-9629-9 ။ EPub 2010 မေလ 14 ။

Shaughnessy K သည်1, Byers ES, Walsh L ကို.

ြဒပ်မဲ့သော

ဤလေ့လာမှုကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံများကိုအွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှု (OSA) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး OSA တွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုရှင်းပြသည့်ပုံစံကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ OSAs ကိုနိုးကြားခြင်း (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခြင်း)၊ တစ် ဦး တစ်ယောက်အားနှိုးဆွခြင်း (ဥပမာလိင်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ခြင်း) သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - နှိုးဆွခြင်း (ဥပမာလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမျှဝေခြင်း) အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ သင်တန်းသားများကို (N = 217) OSA အတွေ့အကြုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံ၏အစီအမံပြီးစီးခဲ့သည်။ သိသိသာသာအမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများပိုမိုအထီးကျန် - နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်း - နှိုးဆော်ခြင်း OSA နှင့်ပိုမိုမကြာခဏအဲဒီလိုလုပ်နေတာအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှိုးဆွမှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်တူညီသောကြိမ်နှုန်းအတွေ့အကြုံများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ non-arousal OSA အတွေ့အကြုံတွင်ပါဝင်ခြင်းအတွက်သိသာသောကျား၊ မကွဲပြားမှုများမရှိပါ။ ဤရလဒ်သည်အဆိုပြုထားသောမဟုတ်သောနှိုးဆွမှု၊ တိုက်ပိတ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်း - နှိုးဆော်ခြင်းအမျိုးအစားများအရ OSAs ကိုအုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုထောက်ခံသည်။ OSA အပေါ်သဘောထားသို့သော်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောယေဘုယျသဘောထားများသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကျား၊ မမခွဲခြားဘဲ OSA (တိုက်ပိတ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သော OSA) တွင်ပါ ၀ င်မှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကျား / မကြားဆက်စပ်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမကထပြုပေးခဲ့သည်။ ဤအချက်က OSA အပေါ်တွင်အထူးသဖြင့်ကျား၊ မလူမှုရေးရာနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားသည် OSA အတွေ့အကြုံတွင်ကျား၊

PMID: 20467798

Doi: 10.1007/s10508-010-9629-9