ရွယ်တူချင်းကို attachment, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြား sexting အပြုအမူတွေ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ (2014)