ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်: တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (2005) ၏အရေးပါမှု