ပိုလန်နှင့်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ

J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015 ဇူလိုင် 15: 0 ။

Martyniuk ဦး1, Briken P ကို, Sehner S က, ရစ်ချတာ-Appelt H ကို, Dekker တစ်ဦးက.

ြဒပ်မဲ့သော

ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယဉ်ကျေးမှုမတူသောနိုင်ငံများမှလူငယ်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များကိုဂျာမန် (၁၈၀ မှ ၂၆၃ နှစ်အတွင်း) နှင့်အွန်လိုင်းပိုလန်တွင်ပိုလန် (n = 1303; P) တို့မှကောက်ယူခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံဖက်များပြားခြင်း (သို့) ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ - လိင်ကစားခြင်း၊ လိင်ကစားစရာများအသုံးပြုခြင်း၊ G> P) တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နမူနာများအကြားခြားနားချက်များကိုအဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည် (စအိုလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်အသက်၊ G> P) ။