လိင်ကတုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအပြုအမူတစ်ခုရန်လိုပုံစံ (2009) များအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု