အဖွဲ့များကြားတွင်အမျိုးသားများအကြားကိုကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်း: ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault (2011) အပ်ရန်အပြုအမူရည်ရွယ်ချက်