Pokhara Sub-တဲ့ Metropolitan City, နီပေါ (2018) တွင်ပိုမိုမြင့်မားအလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ