တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်၎င်း၏ခန့်မှန်း: အဖွဲ့အစည်းအခြေစိုက်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု (2017)