ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Kendall ရင်ခွင်ပိုက်, အင်ဒိုနီးရှား (2018) တွင် High School တွင်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Activite နှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့အချက်များ