ဂို့ပြည်နယ် (2019) တွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအိမ်မထောင်မီလိင်မှရွယ်တူချင်းဖိအား, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သဘောထားကိုကြားက relationship

Anyama, Stella Chinwe

 ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် 6 မရှိ။ 1 (2019): 153-159 ။

ြဒပ်မဲ့သော

အဆိုပါလေ့လာမှုဂို့ပြည်နယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအိမ်မထောင်မီလိင်မှရွယ်တူချင်းဖိအား, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သဘောထားကိုကြားဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နှစ်ဦးကသုတေသနယူဆချက်လေ့လာမှုလမ်းပြတော်မူ၏။ ဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိရွေးချယ်ထားသောဝါရင့်အလယ်တန်းကျောင်းများအနေဖြင့် 250 ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်သင်တန်းသားများကိုနမူနာအရွယ်အစားကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 25 ကို item သုတေသီလုပ်မေးခွန်းလွှာအမည်ရရွယ်တူချင်းဖိအား, အိမ်မထောင်မီလိင် (PPPAPS) အားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်သဘောထားဒေတာစုဆောင်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်များ Pearson ကုန်ပစ္စည်း Moment ညမညသဘောတရားသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ရွယ်တူချင်းဖိအားများနှင့်ညစ်ညမ်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအိမ်မထောင်မီလိင်မှသဘောထားကိုနှင့်အတူအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးကွိုးစားအားထုကြောင်းညွှန်ပြ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကအစောပိုင်းအသက်တာ၌ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသင်ပေးသကဲ့သို့လိင်ပညာရေး compulsorily ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသို့ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းအခြားသူတွေအကြားအကြံပြုခဲ့သည်။

keywords: ရွယ်တူချင်းဖိအား, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, သဘောထား, အိမ်မထောင်မီလိင်, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း