sidoarjo (2018) မှာဆယ်ကျော်သက်များ၏အန္တရာယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏သဘောထားအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး