ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2007)

လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း - ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်

စံချိန်၏ version ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ: 29 နိုဝင်ဘာ 2007

Volume ကို 14, ပြဿနာ 4, 2007

Doi:10.1080 / 10720160701480758

စတိဗ် Sussmana

စာမကျြနှာ 257-278

ြဒပ်မဲ့သော

အနည်းငယ်သာအတွေးသို့မဟုတ်သုတေသနဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ခေါင်းစဉ်မှညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်သက်ဆိုင်အဖြစ်ဤသည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အယူအဆနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားအမြင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤအယူအဆကို examine ။ ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြဿနာများ, ရောဂါ, etiology နှင့်ခန့်မှန်း, ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုဖော်ပြထားကြသည်။ ငါt ကိုဖြစ်နိုင်ပိုပြီးလေ့လာမှုထိုက်ကြောင်း (ထိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပါအဝင်) ဘဝသင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးသက်ဆိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိမတည်ရှိပါဘူးကောက်ချက်ချသည်။