ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2007)